ساربان

وبلاگ نقی رحمت زاده

ساربان

وبلاگ نقی رحمت زاده

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

گمشده!!!

یک جوان ازخانه خارج شده وبه منزل مراجعت نکرده.

ازکسانی که ازاو اطلاعاتی دردست دارند،

تقاضا می شود به ماخبرداده وخانواده اش راازنگرانی برهانند.

جهت شناسایی راحت تراطلاعات زیردراختیارعموم قرارمی گیرد:

1.مادر،فرزندوهمسراو بیست سال است درانتظاراونشسته اند.

2.وی ازحواس کامل برخورداربوده ودرآخرین ملاقات اظهار داشته:

دعاکنیدکه گمنام بمانم.

3.آخرین کسانی که او رادیدند،تک تیراندازهای دشمن بعثی بوده اند.

4.روی استخوان های پیشانی اش جای یک قناسه است.

5.دروصیت نامه اش نیز نوشته است به فرزانم بگویید«من رفتم تا آنان پیروز و سر افراز بمانند»

فدای آن مردان آسمانی که گمنام رفتندتا مازمینی ها اینگونه آسوده و راحت زندگی کنیم،

وفدای تمامی آن ابر مردانی که باخون مقدس خود درخت انقلاب را آبیاری کردند...

رهسپاریم باولایت تاشهادت....

۲۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۶:۰۷
نقی رحمت زاده

کبوتران خونین...

می خواهم در رثای شما ای کبوتران خونین بال دل حرم أمن مرثیه ای بسرایم اما کلام زمین گیر است و کبوتر شکسته بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال می پرورد. کلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام کلام و آن جا که شما بال کشیدید پر جبرائیل عقل می سوزد آن جا جزء نبی عشق را بار نمی دهند و جز او و اوصیائش یعنی آنان که ضمیر نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند می دهند دیگر کیست که بتواند بر معراج انقطاع کامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیبت الغیوب ذات نور یابد و این چنین از صدر المنتهی اسماء و صفات در گذرد و به معادن پنهان عظمت اتصال یابد و روحش به ذات عزیز قدوس تعلیق پیدا کند. نه تنها آن کس از رثای شما ای کبوتران خونین بال حرم امن بر می آید که بتواند کلام را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد و اگر این چنین است بگذارآن یار غائب مرثیه خوان شما باشد که جز او هیچ تلاونده ایی راهای آسمان را نمی شناسد

سیدشهیدان اهل قلم:

(شهید سیدمرتضی آوینی)

۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۵:۴۷
نقی رحمت زاده